مذاکره مجدد با آمریکا شدنی است؟
اخبار اقتصادی اقتصاد

شرایط ایران برای مذاکره مجدد با آمریکا

با انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور بعدی آینده، زمزمه های بازگشت به برجام و مذاکره مجدد با آمریکا شنیده می شود. با برات نیوز همراه باشید.