هزینه مربیان خارجی
گزارش و مصاحبه منتخب سردبیر

قراردادهای نجومی با مربیان خارجی، هیاهویی برای هیچ!

قرارداد مربیان خارجی با مدیران فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها همیشه چالش‌های خود را داشته است. قراردادهای نجومی که هیج دستاوردی نداشته است