تصاویر جدید مرسدس بنز CLS
اخبار اقتصادی اخبار خودرو

ابهامات جدید از رونمایی مرسدس بنز CLS

عکس‌های جدید از نمونه اولیه مرسدس بنز CLS این سوال را بوجود می‌آورد که این ماشین واقعا مرسدس CLS است یا مدل جدیدی قرار است عرضه شود؟