جاده های شمال بسته شد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

همه جاده‌های شمال بسته شد

به گفته مرکز مدیریت راه‌های کشور همه جاده های شمال از امروز تا پایان تعطیلات با محدودیت تردد مواجه شده اند و در این روزها یکطرفه خواهد شد.