مرکز پایش سامانه های بانکی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افتتاح ساختمان جدید مرکز پایش سامانه های بانکی

ساختمان جدید مرکز پایش سامانه های بانکی ، توسن با حضور روح‌الله فاطمی اردکانی بنیان‌گذار این شرکت افتتاح شد. به‌گفته آرش بابایی، معاون پشتیبانی و