کاهش مسافران هوایی به دلیل کرونا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کاهش ۴۵ درصدی مسافران هوایی

کرونا صنعت هوایی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و از ابتدای سال جاری تا آخر مهر ماه، تعداد مسافران هوایی به دلیل