استفاده از مسیر یاب‌های اینترنتی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

بلاتکلیفی پلیس نسبت به مسیر یاب‌ها

با توجه به اینکه تا پیش از این، پلیس استفاده از مسیر یاب‌های اینترنتی را توصیه می کرد، حالا به استفاده از این مسیریاب ها اعتراض دارد.

سیستم های لجستیک
تکنولوژی منتخب سردبیر

رونق سیستم های لجستیک و دلیوری با مسیریاب نشان

سرویس‌های جدید مسیریاب نشان برای سیستم های لجستیک و دلیوری فعال شد و در اختیار کسب و کارهای فعال این حوزه قرار گرفت تا باعث رونق بیشتر شود.