مصرف بنزین
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کاهش مصرف بنزین تا ۲۵ میلیون لیتر

با اعمال سهمیه‌بندی بنزین و شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی مصرف بنزین تا ۲۵ میلیون لیتر نسبت به سال گذشته کاهش یافته