مصرف مواد مخدر
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تفاوت مصرف مواد مخدر بین ثروتمندان و فقرا

به گفته مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر نوع مصرف مواد مخدر میان ثروتمندان و فقرا در ایران متفاوت است.

پهپاد برای قاچاق مواد مخدر
گجت

پهپاد برای قاچاق مواد مخدر در سنگاپور استفاده شد

درون‌ها وسیله بسیار مفیدی برای انواع کارها از جمله عکسبرداری و فیلمبرداری هستند. اما متاسفانه گاهی اوقات، اخباری راجع به سوء‌استفاده از درون‌ها برای فعالیت‌های غیرقانونی می‌شنویم.

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
رویداد منتخب سردبیر

۶ تیر؛ روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

۲۶ ژوئن برابر با ۶ تیر به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نام‌گذاری شده است.