فایرفاکس 82
اخبار اقتصادی تکنولوژی منتخب سردبیر

وعده جدید فایرفاکس 82

شرکت موزیلا ارتقا فایرفاکس 82 با سرعت بهتر و بهبود کیفیت تصویر در تصویر را کمکی بسیار بزرگ به کاربرانی نامید که به دنبال اینترنت بهتر هستند.