پایان مشارکت بین وان پلاس و مک لارن
موبایل

پایان مشارکت بین وان پلاس و مک لارن

مشارکت بین وان پلاس و مک لارن پایان یافت و این اقدام هفته گذشته پس از ناپدید شدن آرم وان پلاس از لیست شرکای مک لارن در وب سایت این کمپانی بریتانیایی اعلام شد.