پردازنده M1 اختصاصی اپل
فناوری منتخب سردبیر

معرفی 3 پردازندهM1 اپل

مک بوک ایر، مک بوک پرو و مک مینی با پردازنده M1 اختصاصی شرکت اپل معرفی شده‌اند.