تعطیلی میادین نفتی نروژ به دلیل تشدید اعتصاب‌ها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تعطیلی میادین نفتی نروژ

طبق اعلام مجمع نفت و گاز نروژ (NOG) تشدید اعتصاب کارگران نفت باعث تعطیلی میادین نفتی نروژ و کاهش ظرفیت تولید کلی نروژ را بیش