نرخ دلار
ارز

نرخ دلار ثابت ماند

بر اساس اعلام بانک مرکزی امروز چهارشنبه نرخ دلار بانکی و 12 ارز دیگر ثابت ماند نرخ 10 ارز افزایش و 24 ارز کاهش یافته است.