قیمت جدید خرید تضمینی
اخبار اقتصادی

افزایش هزار تومانی خرید تضمینی گندم

قیمت جدید خرید تضمینی گندم از گندمکاران از سوی دولت با افزایش هزار تومانی، 5 هزار تومان تعیین شد که البته با واکنش هایی همراه بود.

نرخ تضمینی خرید گندم
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نرخ جدید خرید تضمینی گندم اعلام می شود

هرساله با فرارسیدن سال زراعی در مهرماه و زمان فروش محصول گندمکاران، دولت خریدار محصول کشاورزان است اما این خرید و فروش همیشه با گلایه