سود سپرده
بانکداری منتخب سردبیر

نرخ سود سپرده افزایش یافت

سقف های جدید نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین شد و طبق آن نرخ سود سپرده بانکی افزایش یافت

نرخ سود بانکی
بانکداری منتخب سردبیر یادداشت

پرداخت سود بانکی، منشاء تورم

پرداخت سود بانکی منشاء تورم است، اما عده ای که آن را پرداخت می کنند، از آن منتفع شده و در کنار افزایش نرخ سود بانکی به دنبال بالا رفتن نرخ ارز هستند.