حمایت از تولیدات نرم افزاری
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

لزوم حمایت از تولیدات نرم افزاری

رئیس اتحادیه فن‌آوران رایانه تهران به تایید آئین‌نامه اجرایی حمایت از حمایت از تولیدات نرم افزاری اشاره کرد و گفت: این آئین‌نامه نه تنها امکان