توقف اعطای مجوز حفاری نفت و گاز در آمریکا به مدت ۶۰ روز
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

 تعلیق حفاری نفت و گاز آمریکا

بایدن که قصد مقابله با تغییرات جوی را دارد، به مدت 60 روز اعطای مجوز حفاری نفت و گاز در زمین‌های فدرال و اجاره ذخایر عمومی را متوقف کرد.