نمایشگاه CES تمام دیجیتال خواهد شد
تکنولوژی منتخب سردبیر

نمایشگاه CES تمام دیجیتال خواهد شد

نمایشگاه CES تمام دیجیتال خواهد شد و این تجربه به دلیل شیوع ویروس همه گیر کرونا است که رویدادها و نمایشگاه‌های بزرگ دیگری را هم تحت‌الشعاع خود قرار داده است.