خبرهای جدید نوبخت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پرداخت پاداش بازنشستگان و کارانه درمان

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: پرداخت پاداش بازنشستگان از ابتدای این هفته با پرداخت ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آغاز شده و کارانه درمان هم از فردا

طرح فروش اوراق سلف نفتی
اخبار اقتصادی

درباره فروش اوراق نفتی، منتظر نظر رهبری هستیم

معاون رییس جمهوری در توییتی درباره طرح فروش اوراق سلف نفتی توضیحاتی ارائه کرد و نوشت: درباره پیش فروش اوراق نفتی منتظر نظر رهبری هستیم.