نوسازی شبکه توزیع برق
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نوسازی شبکه توزیع برق

به جای احداث نیروگاه درکشور باید به سمت سرمایه گذاری در بخش نوسازی شبکه توزیع برق و اصلاح شبکه برق کشور پرداخت. با این کار بهتر می‌توان از انرژی استفاده کرد