قیمت هتل
اخبار اقتصادی دسته‌بندی نشده منتخب سردبیر

هزینه هتل‌های داخلی گران شد

با توجه به تعیین قیمت ارزی در هتل‌های ایران و زمزمه‌هایی که برای دو نرخی کردن هتل‌ها شنیده می ‌شود، قیمت هتل در ایران برای مسافر خارجی بسیار پایین است.

صنعت هلتداری آمریکا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افول صنعت هتلداری در آمریکا

جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که صنعت هتلداری آمریکا از ماه فوریه تا کنون شاهد از دست دادن 5 میلیون شغل بوده است. این یکی دیگر از نتایج بیماری همه گیری است