هزینه زندگی در تهران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تهران، گران‌تر از استانبول و باکو

در خصوص هزینه زندگی در تهران بین اقلام مختلف، هزینه مسکن ۴۵۵ دلار در ماه، حمل و نقل ۴۷.۲ دلار، غذا ۲۰۴ دلار و سایر اقلام ۱۲۱ دلار بوده است.