تبدیل خودرو ها به گازسوز
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کاهش ۹۰ درصدی هزینه سوخت در کشور

با اجرای طرح دوگانه‌سوز شدن خودروها و تبدیل آن ها به CNG کاهش ۹۰ درصدی تامین هزینه سوخت در کشور حاصل می شود. به گزارش