سه هلدینگ نیروگاهی
بورس منتخب سردبیر

سه هلدینگ نیروگاهی به بورس وارد می‌شوند

براساس اطلاعات منتشر شده سه هلدینگ نیروگاهی قرار است وارد بازار بورس شوند. سه هلدینگ نیروگاهی منطقه شرق، مرکزی و غرب برای ورود به بورس آماده شده