کاهش اعتبار وام بانک‌ها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کاهش اعتبار وام بانک ها در چین

چین از بانک‌ها خواست تا اعتبار وام را کاهش دهد.

فاجعه جهانی کرونا از زبان دیپاک چوپرا
اخبار اقتصادی توسعه فردی منتخب سردبیر

فاجعه جهانی کرونا از زبان دیپاک چوپرا

چوپرا، بنیانگذار هر دو بنیاد چوپرا و چوپرا گلوبال در مورد فاجعه جهانی کرونا و چگونگی کنار آمدن با استرس‌های مالی ناشی از آن می‌گوید.