تجمیع ایرلاین های کوچک
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ضرورت تجمیع ایرلاین های کوچک

عضو کمیسیون عمران مجلس از ضرورت تجمیع ایرلاین های کوچک برای انسجام بیشتر و رقابت بهتر در عرصه بین المللی سخن گفت. طرح تجمیع ایرلاین

میزان درآمد شرکت های هواپیمایی در دوران کرونا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ضرر 61 درصدی درآمد ایرلاینها از کرونا

کرونا موجب کساد شدن بازار گردشگری و شرکت های هواپیمایی در سراسر دنیا شد. با اینکه این شرکت ها تا 45% هزینه های خود را