آگهی‌های مسکن و خودرو با قیمت درج شوند.
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

بازگشت قیمت به آگهی‌های مسکن و خودرو

هفت ماه پیش درج قیمت در آگهی‌های مسکن و خودرو ممنوع شد. حالا اما زمزمه‌های برای بازگشت قیمت در این آگهی‌ها به گوش می‌رسد.

هویت آگهی دهندگان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

احراز هویت آگهی‌دهندگان مسکن و خودرو

نابسامانی‌های صنعت خودرو و مسکن چند سالی است که بازاری بی‌ثبات و نامطمئن در کشور ایجاد کرده است. بازاری که به دست تعدادی دلال و