هفته دولت
رویداد

دوم شهریور؛ آغاز هفته دولت

هفته اول شهریور به مناسبت شهادت محمدعلی رجایی رییس جمهور و محمدجواد باهنر نخست وزیر ایران در سال ۱۳۶۰ به نام هفته دولت نام‌گذاری شده است.

مصوبات امیدبخش دولت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نگاهی به چند مصوبه امیدبخش دولت

دولت در مصوبات جدیدش به نفع اتباع خارجی عمل کرده است و مصوبات امیدبخش کننده داشته است. ژاپن هم قرار است برای موزه ملی ایران کمک 90 میلیون ینی کند