واردات ذرت
اخبار اقتصادی

بیش از چهار میلیون تن ذرت به کشور وارد شده است

ذرت محصولی است پایه‌ای برای صنعت طیور. محصولی مورد نیاز همه کشورها. ایران هم به واسطه داشتن صنعت رو به رشد طیور به دنبال توسعه