شکایت ترکمن گاز
اخبار اقتصادی

بی تدبیری وزارت نفت دردسر ساز شد

برخی منابع از صدور داوری ICC سوئیس خبر می دهند که بر اساس آن ایران باید میلیون ها دلار بابت شکایت ترکمن گاز ، به ترکمنستان پرداخت کند.