ریزش ثروت وارن بافت بیش از سایر ثروتمندان آمریکا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ریزش ثروت وارن بافت بیش از سایر ثروتمندان آمریکا

بنابر فهرست فوربز ۴۰۰ ، ثروت وارن بافت نسبت به سال گذشته، بیشتر از تمامی افراد این فهرست، در حدود ۷/۳ میلیارد دلار ریزش داشته‌است.