بازگشت موقت مدیر عامل شرکت والت دیزنی برای مقابله با ویروس کرونا
بازی

بازگشت موقت مدیر عامل شرکت والت دیزنی برای مقابله با ویروس کرونا

با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها «باب ایگر» مدیر سابق دیزنی تصمیم گرفت تا به‌طورموقت سمت مدیرعاملی والت دیزنی را بر عهده بگیرد.