وام ودیعه مسکن
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

مستاجران بازنده شرایط وام ودیعه مسکن

وضعیت اقتصادی کشور و افزایش نرخ تورم، افزایش قیمت خانه و اجاره خانه را به همراه داشته است. در ۲۰ سال گذشته، نرخ رشد قیمت

وام ودیعه مسکن
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پرداخت 300 تسهیلات مرابحه کالا و خدمات به مستاجران

به دنبال اجرای طرح پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران و انجام ثبت نام و تایید مدارک 300 فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت