اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تسهیل در دریافت وام کرونای رانندگان حمل و نقل عمومی

کسادی کار رانندگان تاکسی معضلی شده و به همین دلیل تسهیل در دریافت وام کرونای رانندگان در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانند برخی از مشکلاتشان را مرتفع کنند

متقاضیان دریافت وام کرونا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رانندگان تاکسی بیشترین متقاضیان دریافت وام کرونا

بر اساس آخرین آمارها، بیش از ۵۰ درصد متقاضیان دریافت وام کرونا در جدول آماری رسته های به شدت آسیب دیده از کرونا بودند. بیشتر آن‌ها هم رانندتاکسی بوده اند.