تولید انبوه واکسن کرونا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ضد و نقیض های تولید انبوه واکسن کرونا!

رییس ستاد اجرایی فرمان امام از تولید انبوه واکسن کرونای ایرانی تا سه ماه آینده تا میزان 12 تا 114 میلیون دوز خبر داده است .

واکسن فایزر و مدرنا عوارض دارد؟
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خرید واکسن را سیاسی نکنید

بیش از ۲۵۰۰ نفر از پزشکان به حسن روحانی طی نامه‌‌ای، عوارض واکسن فایزر و مادرنا را هشدار دادند.عوارض ناشناخته واکسن فایزر و مدرنا موجب تردید آنها شده است.