آغاز واکسیناسیون واکسن کرونا در روسیه
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

واکسیناسیون همگانی کووید-19 در روسیه

واکسیناسیون گسترده کووید-19 با تزریق واکسن Sputnik V روسیه از شهر مسکو آغاز شده است.