وزارت اقتصاد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

1000 ملک مازاد دولت امسال فروخته می‌شود

مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اموراقتصادی و دارایی گفت: در راستای قانون بودجه اجازه ورود به اموال مازاد دولت داده شده و توانستیم

رونق گرفتن بورس
بورس منتخب سردبیر

دغدغه های بورسی دولت و مجلس

رونق گرفتن بورس باعث نگرانی هایی از آینده این بازار در میان دولت و مجلس شده است که از هفته گذشته برگزاری جلسات در این حوزه در حال انجام است.