فرهاد دژپسند از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید.
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

وزارت اقتصاد برای ETFها چه در سر دارد؟

فرهاد دژپسند از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید. به گزارش برات‌نیوز، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در یک برنامه

پاسخ وزیر امور اقتصادی به نماینده تهران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کارت زرد نمایندگان به وزیر اقتصاد

پاسخ‌های فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی به سؤال نماینده مردم تهران از سوی نمایندگان مجلس قانع کننده نبود، چرا که آنها به این وزیر کارت زرد نشان دادند.