انتقال پایتخت از تهران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

گام های سست دولت برای انتقال پایتخت

موضوع انتقال پایتخت از تهران برای نخستین بار در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مطرح شد اما به نتیجه نرسید و تا مدت ها از اجرایی شدن این طرح خبری نبود.

پرداخت وام ودیعه مستاجران
اخبار اقتصادی بورس منتخب سردبیر

پرداخت وام ودیعه مستاجران و راه اندازی بورس مسکن

وزیر راه و شهرسازی درباره بورس مسکن و پرداخت وام ودیعه مستاجران گفت: این موضوع کمک می کند منابع مالی با هدف مشخص به کارگیری و ساخت و عرضه مسکن تسهیل شود