پرداخت وام ودیعه مستاجران
اخبار اقتصادی بورس منتخب سردبیر

پرداخت وام ودیعه مستاجران و راه اندازی بورس مسکن

وزیر راه و شهرسازی درباره بورس مسکن و پرداخت وام ودیعه مستاجران گفت: این موضوع کمک می کند منابع مالی با هدف مشخص به کارگیری و ساخت و عرضه مسکن تسهیل شود