کلاهبرداری ارزش افزوده
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر موبایل

«پایان وس» کلید خورد

همراه اول با ارسال پیام کوتاهی به روند کلاهبرداری ارزش افزوده پایان داد. در واقع با این اقدام اولین قدم برای پایان وس کلید خورده است.