وقف دماوند
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

سازمان جنگل‌ها: دماوند قابلیت وقف شدن ندارد

کوه دماوند و کوهپایه‌ای که در مورد آن سند صادر و در سامانه کاداستر ثبت گردیده، متعلق به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است و مالکیت آن نیز تثبیت شده است.