ونزوئلا
اقتصاد منتخب سردبیر

ونزوئلا برای چاپ پول، 71 تن کاغذ خرید

رئیس جمهور 57 ساله ونزوئلا به دولت خود دستور داده تا مرز 71 تن کاغذ مخصوص چاپ اسکناس خریداری کنند! به گزارش برات نیوز، دولت