شیوع ویروس کرونا در سیدنی
اخبار اقتصادی اقتصاد

سیدنی استفاده از ماسک را اجباری می کند

با شیوع ویروس کرونا در سیدنی،‌ مقامات این ایالت استفاده از ماسک را در مکان های عمومی سرپوشیده به ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی اجباری کردند.