پرونده غرامت ویلموتس
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

متهمان پرونده ویلموتس مشخص شدند

سازمان بازرسی کل کشور ۸ متهم را در ارتباط با پرونده غرامت ویلموتس به دادستانی تهران معرفی کرد. فیفا ایران را به پرداخت حدود ۱۷۰ میلیارد تومان جریمه کرد.

ویلموتس
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

حواشی جنجالی قرارداد ویلموتس

قرارداد ویلموتس نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است چرا که حدود ۱۷۰ میلیارد تومان پول باید به وی داده شود و بر این اساس مجلس باید به این موضوع ورود کند.

هزینه مربیان خارجی
گزارش و مصاحبه منتخب سردبیر

قراردادهای نجومی با مربیان خارجی، هیاهویی برای هیچ!

قرارداد مربیان خارجی با مدیران فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها همیشه چالش‌های خود را داشته است. قراردادهای نجومی که هیج دستاوردی نداشته است