پرداخت موبایلی تکنولوژی جدید پرداخت
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پرداخت موبایلی به جای کارت‌های بانکی

بانک مرکزی درصدد رونمایی از پروژه استفاده از پرداخت موبایلی برای انجام تراکنش‌های خرید برای تسهیل در پرداخت‌های الکترونیکی است. حذف تدریجی کارت‌های بانکی در

تحریم ۸ نرم افزار پرداخت چینی از جانب آمریکا
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تحریم ۸ نرم افزار چینی از جانب ترامپ

ترامپ در پی تداوم روند تحریم‌های خود علی چین به تازگی تراکنش با ۸ نرم افزار پرداخت چینی را ممنوع اعلام کرد. اما هدف ترامپ از این کار چیست؟