تراشه گرافیکی Iris Xe Max
فناوری منتخب سردبیر

رونمایی تراشه گرافیکی اختصاصی اینتل

شرکت اینتل از تراشه گرافیکی Iris Xe Max اختصاصی خود برای لپ‌تاپ استفاده کرد.