پست بانک ایران
بانکداری منتخب سردبیر

معرفی پست بانک ایران

پست بانک یکی از بانک های دولتی است که فعالیت خود را جهت خدمت رسانی به نقاط محروم و مناطق روستایی در سال 1375 آغاز کرد و همچنان فعالیت می‌کند.