پنجه های کربنی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نسل جدید پنجه‌های پیشرفته کربنی‌ ایرانی

نسل جدیدی از پنجه های کربنی‌ ورزشی ایران‌ساخت به بازار آمد تا نیاز معلولان و جانبازان مرتفع شود. این محصول حاصل فعالیت یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی است