مدیریت فولکس واگن به مدیرعامل پورشه سپرده می‌شود
اخبار خودرو

مدیریت فولکس واگن به مدیرعامل پورشه سپرده می‌شود

مشکلات تولید ID.3 و گلف 8 سران فولکس واگن را مجاب به ایجاد تغییر در مدیریت کرده‌است. از مدیرعامل پورشه به عنوان مدیر بعدی آن‌ها نام می‌برند.